Tin tức

Thủ tục chuyển đóng BHXH sang địa chỉ mới

Thủ tục chuyển đóng BHXH sang địa chỉ mới

1. Cơ sở pháp lý: 

- Quyết định số 999/QĐ-BHXH ban hành quy định tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của Tổng giám đốc bảo hiểm xã hội Việt Nam

- Quyết định số 1259/QĐ-BHXH về việc ban hành quy định thực hiện tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp thuộc bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội

2. Luật sư tư vấn:

Với câu hỏi của bạn, Chúng tôi trả lời như sau:

Sau khi Công ty bạn đã thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp chuyển trụ sở thì cần làm những thủ tục hồ sơ để chuyển nơi đăng ký tham gia bảo hiểm sang Cơ quan BHXH tại địa chỉ mới như sau:

Thứ nhất: Báo giảm và chốt sổ với cơ quan BHXH tại địa chỉ cũ

*Báo giảm

-   Thành phần hồ sơ:

+  Phiếu giao nhận hồ sơ ngưng tham gia BHXH (mẫu 106, 02 bản).

+  Giấy phép kinh doanh bản sao (01 bản).

+  Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT (mẫu D02_TS, 01 bản).

+  Thẻ BHYT còn thời hạn sử dụng (01 thẻ/người).

+  Chứng từ nộp tiền – nếu có (bản sao).

-   Số lượng: 01 bộ

-   Nơi nộp: Nộp hồ sơ qua đường bưu điện đến cơ quan BHXH tại địa chỉ cũ (ghi rõ tên công ty và mã đơn vị).

Chốt sổ BHXH

-   Thành phần hồ sơ:

+  Phiếu giao nhận hồ sơ xác nhận quá trình đóng BHXH, BHTN áp dụng cho mẫu sổ mới (mẫu 321, 02 bản).

+  Phiếu giao nhận hồ sơ xác nhận quá trình đóng BHXH, BHTN áp dụng cho mẫu sổ cũ (mẫu 301, 02 bản).

+  Sổ BHXH (01 sổ/ người)

-   Số lượng: 01 bộ

-   Nơi nộp: Nộp hồ sơ qua đường bưu điện đến cơ quan BHXH tại địa chỉ cũ (ghi rõ tên công ty và mã đơn vị).

-   Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày cơ quan BHXH nhận được hồ sơ báo giảm và chốt sổ của Công ty.

Thứ hai: Báo tăng BHXH, BHYT, BHTN đối vơi cơ quan BHXH tại địa chỉ mới

Thành phần hồ sơ:

-   Bộ hồ sơ cơ quan BHXH địa chỉ cũ trả kết quả gồm:

+  Thông báo chuyển địa điểm

+  Biên bản chuyển địa bàn quản lý BHXH

+  Tổng hợp danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT.

+  Thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN (mẫu C12_TS).

-   Phiếu giao nhận hồ sơ đăng ký BHXH, BHYT bắt buộc (mẫu 101, 02 bản)

-   Phiếu đăng ký tham gia BHXH, BHYT (mẫu 01/ĐKBB, 01 bản)

-   Quyết định thành lập hoặc giấy phép kinh doanh/hoạt động (bản sao có chứng thực)

-   Danh sách người lao động tham gia BHXH, BHYT (mâu D02_TS, 01 bản)

-   Tờ khai tham gia BHXH, BHYT đối với người tham gia BHXH lần đầu (mẫu TK1_TS, 01 bản/người)

-   Thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT của cơ quan BHXH tham gia trước đó (mẫu C12_TS, 01 bản)

* Số lượng: 01 bộ

* Nơi nộp: Nộp hồ sơ trực tiếp cho cơ quan BHXH tại địa chỉ mới (nộp tại bộ phận Thu).

zalo